INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Aktualności

Aktualności

* * * 

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu 01.08.-31.08.2022 r
 
 
* * * 

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic będzie miał możliwość skorzystania z przedszkola na terenie Miasta w okresie wakacyjnym.

2. Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej.

3. Harmonogram systemu opieki wakacyjnej:

  • do 13.05. - wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji ;
  • do 31.05. - złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania z innego przedszkola;
  • do 31.05. - zebranie deklaracji i podań od rodziców z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki
  • do 15.06. - analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym ;
  • do 15.06. - rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień, decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);
  • do 15.06. - wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego przedszkola, z którego może skorzystać dziecko ;

* * * 

Informacje o przedszkolu: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/informacje-o-przedszkolu,25,pl

 

* * * 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Wnoszona jest z "dołu", do 15 dnia następnego miesiąca. Każde dziecko ma przypisany, indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty za przedszkole. Numer rachunku podany jest w e-mailu wysłanym na adres podany w Karcie Informacyjnej dziecka, który informuje o wysokości opłat. W związku z powyższym nie można łączyć opłat za dwoje lub więcej dzieci.

 

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT  BEZ ZAOKRĄGLEŃ  DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

W przypadku nieotrzymania informacji e-mailowej  prosimy o kontakt z Biurem Przedszkola.

 

* * * 

Pobyt dziecka w przedszkolu ewidencjonuje się w dzienniku obecności i za pośrednictwem ewidencji elektronicznej. Wszyscy Rodzice zobowiązani są do korzystania z otrzymanych kart o kodów PIN, zakodowanych indywidualnie dla każdego dziecka.Kartę lub kod PIN odbija  się w czytniku elektronicznym maksymalnie 2 razy w ciągu dnia w momencie:

  • wejścia z dzieckiem do przedszkola
  • wyjścia z dzieckiem z przedszkola 

* * * 

Opłat dokonywać można  za pośrednictwem przelewu bankowego, wpłaty poprzez Pocztę Polską lub wpłaty bezpośrednio w banku. W placówkach PKO BP wpłaty przyjmowane są bez prowizji. 

Posimy w tytule opłat za przedszkole koniecznie podać:

1. imię i nazwisko dziecka

2. grupę do której uczęszcza dziecko

3. miesiąc, którego dotyczy opłata.     

 

* * * 

Opłata  całodzienna za posiłku stadardowe wynosi 11,00 zł, za posiłki diety eliminacyjne lub zdrowotne wynosi 12.50 zł

Za każdy dzień nieobecności dziecka dokonywane są odpisy w następnym miesiącu.

 

* * * 

Opłatę za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia IX/222/19 z 16 maja 2019r. (tekst w plikach u dołu strony) 

 
 
* * * 
 

Szczegółowe informacje znajdują się w linku: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/kontakt-rodo,65,pl 

 

* * * 

Data dodania: 2019-09-17 18:43:30
Data edycji: 2022-04-20 14:16:40
Ilość wyświetleń: 6866

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook