Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Aktualności

Aktualności

 

 

 

 

Informacje dla rodziców dzieci uczęszczających  do Przedszkola  nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

z dniem 1 września 2020 roku wracamy do normalnego trybu funkcjonowania naszego przedszkola zwanego pieszczotliwie „naszą ukochaną Szkaradą”. Wierzymy, że razem z Wami uda nam się stworzyć bezpieczne warunki dla Waszych – Naszych dzieci.

 

Poniżej kilka informacji:

 • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław;
 • Przedszkole jest czynne zgodnie z Arkuszem Organizacji Przedszkola 2020/2021 od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 17.00.
 • Każda grupa pracuje w określonych godzinach, które podane są w linku Grupy przedszkolne:  https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/grupy-przedszkolne,20,pl 
 • Dzieci przyprowadzne przed otwarciem oddziału bądż po zamknięciu oddziału przebywają w grupie sasiadującej. 
 • W sytuacji utrzymywania się warunków pandemicznych organizacja pracy przedszkola zostanie dostosowana do obowiązujących zaleceń - o zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco;
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 08.30 lub powiadomić telefoniczne o późniejszym przybyciu dziecka w danym dniu do 08.30 wyłącznie telefoniczne na numer wewnętrzny grup:  http://sc0267.stronyzklasa.pl/kontakt,65,pl                   
 • Przy odbieraniu dzieci należy wylegitymować się dowodem tożsamości;
 • Ponadto należy złożyć oświadczenia (plik u dołu strony) dotyczące osób upoważnionych do odbierania dziecka w dniu pierwszej obecności dziecka w przedszkolu;
 • Przedszkole zapewnia posiłki przygotowywane przez KANZEON WROCŁAWSKI CATERING - szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/jadlospis,44,pl

...................................................................................................................................................................................

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w naszym przedszkolu szereg środków ochronnych. W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie skrupulatnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń i jednocześnie w miarę możliwości spokojnie prowadzić działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą w naszym przedszkolu. Jest to zależne od wkładu pracy wszystkich i od przestrzegania nowych zasad i wskazówek.

INSTRUKCJA BEZPECZEŃSTWA nr 01/08/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz szczegółowe procedury wraz z warunkami funkcjonowania  Przedszkola nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu  w okresie stanu epidemii.

Cel Instrukcji Bezpieczeństwa:

Określenie szczegółowych procedur i ich warunków niezbędnych do funkcjonowania Przedszkola nr 43 „Kolorowe” z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii jako placówki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Osoby podlegające Instrukcji Bezpieczeństwa:

Niniejsza procedura obejmuje wszystkich rodziców, dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 43 „Kolorowe we Wrocławiu.

 

Szczegółowe procedury i ich warunki:

 • Procedura kwalifikacji dzieci do przedszkola, świadczącego opiekę zorganizowaną w placówce.
 • Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica / opiekuna prawnego;
 • Procedura organizacji pobytu dziecka w przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu;
 • Procedura podawania i spożywania posiłków w przedszkolu;
 • Procedura higieny pomieszczeń i powierzchni;
 • Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami;
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Pełny tekst instrukcji znajduje się w plikach u dołu strony – proszę o dokładne zapoznanie się z nią przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

...................................................................................................................................................................................

Odpłatność za przedszkole: 

 • Świadczenie w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin są bezpłatne.
 • Pozostałe godziny są płatne w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym (uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
 • Nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym jeśli dziecko realizuje roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w danym roku szkolnym (dotyczy dzieci z rocznika 2014).
 • Koszt wyzywienia: posiłki standardowe - 11.00 zł, posiłki - diety eliminacyjne - 12,50 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)

Uchwała nr IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

...................................................................................................................................................................................

System ewidencji czasu pobytu:

 • W placówce zainstalowany jest czytnik – każdego dnia rodzic przy wejściu wyjściu do przedszkola ma obowiązek odbicia karty w czytniku – w ten sposób jest rejestrowana jest długość pobytu dziecka i naliczane są opłaty.                                                                     
 • We wrześniu 2020 roku czas pobytu będzie rejestrowany ręcznie przez personel przedszkola.
 • W przypadku braku odbicia karty przy jednoczesnej obecności dziecka w przedszkolu, opłata rozliczana jest za cały dzień z odjęciem 5 bezpłatnych godzin.
 • Karty będą do odbioru w biurze przedszkola (rodzic otrzymuje również kod PIN). Rodzic odpowiedzialny jest za kartę i jest zobowiązany do jej zwrotu po zakończeniu edukacji dziecka w przedszkolu.
 • Koszty pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłaty za wyżywienie przesyłane są drogą mailową poprzez system elektroniczny CARJO.
 • Rodzice mają obowiązek uiścić należność do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
 • Każde opóźnienie powoduje naliczenie ustawowych odsetek.

...................................................................................................................................................................................

Szczegółowe informacje znajdują się w linku: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/files/67/informacja-dot-monitoringu-w-placowce.pdf

...................................................................................................................................................................................

Data dodania: 2019-09-17 18:43:30
Data edycji: 2020-09-06 16:20:30
Ilość wyświetleń: 3131

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook