Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RADA RODZICÓW

     

RADA RODZICÓW – PRZEDSZKOLE NR 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

 

Wszelkie działania placówki przedszkolnej wspierają rodzice naszych przedszkolaków, co bez wątpienia wpływa na poziom wzajemnej współpracy.

 

WYBORY RADY RODZCÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - 22.09.2020r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu:  

 

GRUPA 1 - pomarańczowa "Biedronki":

GRUPA 2 - zielona "Ważki":

GRUPA 3 - żółta "Bączki":

GRUPA 4 - niebieska "Motylki"

 

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.

  • ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami;                                                         
  • zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte imprezy i uroczystości przedszkolne;                                      
  • organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą,                    
  • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje w „kącikach dla rodziców” i na stronie internetowej przedszkola;
  • aktywizowanie członków Rady Rodziców do pozyskiwania informacji o pracy przedszkola od pozostałych rodziców.

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola.    

  • współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów;
  • udział rodziców w projektach rodzinnych realizowanych przez poszczególne grupy;
  • udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci;
  • prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola;
Data dodania: 2019-08-01 17:12:18
Data edycji: 2020-09-13 14:53:37
Ilość wyświetleń: 321

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook