PRZERWA w funkcjonowaniu przedszkola - WAKACJE - 01- 31 sierpnia 2021 roku

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Filozofia przedszkola

Filozofia przedszkola

 

 

 

Dzień dobry,

jako pasjonatka pracy z małym dzieckiem i wieloletni praktyk w edukacji dzieci przedszkolnych, zafascynowana Pedagogiką Planu Daltońskiego oraz programowaniem i robotyką proponuję stwórzmy wspólnie: 

 

PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA

 

 

którego myślą przewodnią będą słowa Helen Parkhurst: 

 

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”

 

     

Dorosły świat moich przedszkolnych dzieci na pewno będzie bardzo różnił się od obecnego. Na etapie edukacji przedszkolnej szczególnie ważne wydaje mi się zbudowanie w dzieciach samodzielności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, mocy i siły, by umiały sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Będą się intensywnie uczyć całe życie. Chciałabym, aby nauka sprawiała im radość. Rzeczywistość, w której przychodzi nam funkcjonować, podporządkowana nowoczesnej technologii wymaga od nas szybkości, elastyczności, otwartości i gotowości do podejmowania coraz to nowych wyzwań. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA  

Nasze przedszkole tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, twórczą i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.  

 

W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej stosuje się Pedagogikę Planu Daltońskiego - Kolorową Edukację.

 

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata w różnorodny sposób i wyciąganiu wniosków już od najmłodszych lat - dlatego wybrałam go jako kierunek edukacji w naszym przedszkolu ponieważ prowadzi dzieci ku przyszłości.

 

Każda metoda jest narzędziem do realizacji filozofii naszego przedszkola - Kolorowej Edukacji. Różnorodność stosowanych narzędzi - metod służy nam, by móc stworzyć dzieciom optymalne warunki do uczenia się, a w efekcie podnieść jakość kształcenia i tworzyć edukację dla przyszłości.

Odpowiednio przygotowane środowisko edukacyjne powoduje, że każde dziecko w naszym przedszkolu otrzymuje możliwość odkrywania i kształtowania swoich kompetencji, dzięki czemu może rozwijać swój indywidualny potencjał - talent pod skrzydłami nauczyciela – przewodnika.

 

Do realizacji założeń koncepcji Planu Daltońskiego wykorzystujemy sojusz metod, koncepcji, trendów pedagogicznych tak by  aktywizować wszystkie zmysły małego dziecka m. in.:

 • Metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz; 
 • Odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak;
 • Metody alternatywne – koncepcje pedagogiczne: Marii Montessori, Celestyna Freineta, Friedricha Fröebla, Rudolfa Steinera,
 • System edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • Metoda opowieści wychowawczej  (storyline);
 • Metoda Kamishibai (wędrowny opowiadacz – teatr w skrzynce);
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss;
 • Programowanie z przedszkolakami – (gry i zabawy „bez komputera”).

oraz inne zgodnie z potrzebami danej grupy przedszkolnej, zainteresowaniami dzieci oraz pasją nauczyciela.

 

Nasze przesłanie:

Codziennie wchodząc do sali przedszkolnej staramy się pamiętać, by działania edukacyjne organizować tak, aby pozwolić naszym przedszkolakom poszukiwać własnych rozwiązań. Wierzymy naturalną dziecięcą potrzebę uczenia się i odnoszenia sukcesów. Czujemy się odpowiedzialni za ich rozwój i poczucie własnej wartości. Staramy się, aby zawsze towarzyszyła nam atmosfera radości i zabawy. W zabawie, bowiem gotowi jesteśmy rozwiązywać najtrudniejsze zadania.

 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA DLA DZIECKA – Przedszkola nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu 

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej;
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność;
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

Zapraszam do współpracy całą społeczność przedszkola by razem tworzyć magiczny Świat dla Dzieci, Rodziców i Pedagogów.

 

Dyrektor Przedszkola Ludwika Michałowska 

(wyciąg z KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Przedszkola nr 43 we Wrocławiu na lata 2017 – 2022)

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami naszych pedagogów:

Odkrywanie świata dzieci. Edukacja w pięciu kolorach. Plan daltoński w przedszkolu.  – Ludwika Michałowska http://www.plandaltonski.pl/ksiazki/odkrywanie-swiata-dzieci-edukacja-w-pieciu-kolorach-ludwika-michalowska/

Programowanie dla najmłodszych - Od czego zacząć? – Ludwika Michałowska     

http://edukacjananowo.pl/author/ludwikamichalowska/                                                                   

Kolorowa edukacja w szarym przedszkolu – Ludwika Michałowska 

http://www.plandaltonski.pl/publikacje/kolorowa-edukacja-w-szarym-przedszkolu-ludwika-michalowska/

Moja przygoda z planem daltońskim i prehistorycznymi gadami - Barbara Kręcichwost

http://www.plandaltonski.pl/publikacje/moja-przygoda-z-planem-daltonskim-i-prehistorycznymi-gadami-barbara-krecichwost                                                            

Petronela z Jabłoniowego Sadu. Niespodzianka dla Lucjusza - Małgorzta Murzyniec, Jadwiga Bieżewiec 

https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/petronela-z-jabloniowego-sadu-niespodzianka-dla-lucjusza-sabine-stding-sabine-bchner,211,pl

Myszaczek. Nieprawdopodobne przygody maleńkiej myszki o sercu lwa - Małgorzata Murzyniec         

https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/myszaczek-nieprawdopodobne-przygody-malenkiej-myszki-o-sercu-lwa-max-kaplan-lev-kaplan,219,p

Minus trzy. Marzenie o własnym zwierzaku - Małgorzata Murzyniec, Katarzyna Wilk             

https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/minus-trzy-marzenie-o-wlasnym-zwierzaku-ute-krause,245,pl

 

Data dodania: 2019-07-27 12:29:12
Data edycji: 2020-08-13 22:58:39
Ilość wyświetleń: 1558

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook