INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

FILOZOFIA PRZEDSZKOLA

FILOZOFIA PRZEDSZKOLA

KOLOROWA EDUKACJA, czyli PLAN DALTOŃSKI

 

W naszej placówce wspólnie tworzymy PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA, którego myślą przewodnią są słowa Helen Parkhurst: 

 

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”

 

Dorosły świat naszych przedszkolnych dzieci na pewno będzie bardzo różnił się od obecnego. Na etapie edukacji przedszkolnej szczególnie ważne jest zbudowanie w dzieciach samodzielności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, mocy i siły, by umiały sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Będą się intensywnie uczyć całe życie. Chcielibyśmy, aby nauka sprawiała im radość. Rzeczywistość, w której przychodzi nam funkcjonować, podporządkowana nowoczesnej technologii wymaga od nas szybkości, elastyczności, otwartości i gotowości do podejmowania coraz to nowych wyzwań. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA  

 

Nasze przedszkole tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, twórczą i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 

 

Nasze przesłanie:

Codziennie wchodząc do sali przedszkolnej pamiętamy o tym, by działania edukacyjne organizować tak, aby pozwolić naszym przedszkolakom poszukiwać własnych rozwiązań. Wierzymy naturalną dziecięcą potrzebę uczenia się i odnoszenia sukcesów. Czujemy się odpowiedzialni za ich rozwój i poczucie własnej wartości. Staramy się, aby zawsze towarzyszyła nam atmosfera radości i zabawy. W zabawie, bowiem gotowi jesteśmy rozwiązywać najtrudniejsze zadania.

 

W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej stosuje się koncepcję Planu Daltońskiego - Kolorową Edukację.

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata w różnorodny sposób i wyciąganiu wniosków już od najmłodszych lat - dlatego wybraliśmy go jako kierunek edukacji w naszym przedszkolu ponieważ prowadzi dzieci ku przyszłości.

 

Kolorowa Edukacja - Plan Daltoński  opiera się na czterech podstawowych filarach:

 • Odpowiedzialność: dziecko samo decyduje o kolejności, czasie i sposobie wykonywanego zadania, odpowiada również za rezultat swojej pracy;
 • Samodzielność: dziecko potrafi poradzić sobie z napotkanym problemem, dokonuje analizy problemowej, znajduje środki do pokonania trudności;
 • Współpraca: dziecko pomaga innym, potrafi współdziałać, działa zespołowo osiągając wspólny cel, szanuje pracę innych;
 • Refleksja: dziecko zastanawia się nad wykonaną pracą, potrafi ocenić swoje zachowanie odnosząc się do zasad określonych przez grupę.

 

Odpowiednio przygotowane środowisko edukacyjne powoduje, że każde dziecko w naszym przedszkolu otrzymuje możliwość odkrywania i kształtowania swoich kompetencji, dzięki czemu może rozwijać swój indywidualny potencjał - talent pod skrzydłami nauczyciela – przewodnika.

 

Każda metoda jest narzędziem do realizacji filozofii naszego przedszkola - Kolorowej Edukacji. Różnorodność stosowanych narzędzi - metod służy nam, by móc stworzyć dzieciom optymalne warunki do uczenia się, a w efekcie podnieść jakość kształcenia i tworzyć edukację dla przyszłości.

 

Do realizacji założeń koncepcji Planu Daltońskiego wykorzystujemy sojusz metod, koncepcji, trendów pedagogicznych tak by  aktywizować wszystkie zmysły małego dziecka m. in.:

 • Metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz; 
 • Odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak;
 • Metody alternatywne – koncepcje pedagogiczne:  Celestyna Freineta, Marii Montessori, Friedricha Fröebla, Rudolfa Steinera, założenia idei Reggio Emilia;
 • System edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • Metoda opowieści wychowawczej  (storyline);
 • Metoda Kamishibai (wędrowny opowiadacz – teatr w skrzynce);
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss;
 • Programowanie z przedszkolakami – (gry i zabawy z komputerem oraz „bez komputera” z wykorzystaniem pomocy ABCD Programowania).

oraz inne zgodnie z potrzebami danej grupy przedszkolnej, zainteresowaniami dzieci oraz pasją nauczyciela.

 

EFEKTY (korzyści z wdrożenia koncepcji pedagogiki Planu Daltońskiego – Kolorowej Edukacji)

 • dzieci wiedzą, że nie z każdym muszą się przyjaźnić, ale powinny umieć z każdym współpracować,
 • integracja zachodzi w obrębie całej grupy – nie tylko wśród najbliższych kolegów (podczas pracy w parach, zespołach, pracują „każdy z każdym”, uczą się empatii, koleżeństwa, umiejętnej współpracy), rozwijają umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi,
 • samodzielnie rozwiązują problemy, w przypadku nierozwiązania problemu potrafią szukać pomocy np. u kolegów, osoby dorosłej (np. nauczyciela),
 • dzięki samodzielnej pracy dzieci odkrywają swoje możliwości i pragnienia,
 • współdziałając w zespole dziecko czuje się zobowiązane do wykonania powierzonych mu zadań (w ciągu tygodnia wyznaczane są zadania, które dziecko wykonuje według swojego planu, zgodnie z tablicą zadań),
 • przedszkolaki wyrabiają w sobie umiejętność planowania czasu oraz poczucie odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
 • potrafią pracować z instrukcją,
 • dzieci zdobyte umiejętności przenoszą na grunt domowy.

 

Proces dydaktyczno- wychowawczy edukacji daltońskiej jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie, zadania do wykonania.

 

Wizualizacja  – obrazy to instrukcje, które pomagają dziecku samodzielnie wykonać zadanie. Służą ku temu różne tablice wizualizujące zadania i obowiązki oraz pomoce dydaktyczne. Każda metoda jest narzędziem do realizacji filozofii naszego przedszkola - Kolorowej Edukacji. Różnorodność stosowanych narzędzi - metod służy nam, by móc stworzyć dzieciom optymalne warunki do uczenia się, a w efekcie podnieść jakość kształcenia i tworzyć edukację dla przyszłości.

 

WIZUALIZACJĘ KOLOROWEJ EDUKACJI W SALACH PRZEDSZKOLNYCH przedstawiamy poniżej.

ŚRODOWISKO EDUKACYJNE
ŚRODOWISKO EDUKACYJNE
Odpowiednio przygotowane środowisko edukacyjne powoduje, że każde dziecko w naszym przedszkolu ot
Czytaj więcej
SEGREGATORKI INDYWIDUALNE
SEGREGATORKI INDYWIDUALNE
Wchodząc do sali każde dziecko zaznacza swoją obecność poprzez odwrócenie segregatora. N
Czytaj więcej
PORANNY KRĄG, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ASYSTENT
PORANNY KRĄG, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ASYSTENT
  Codziennie rano siadamy w kręgu i rozmawiamy o wydarzeniach i sytuacjach, które chod
Czytaj więcej
PARY
PARY
Po ustaleniu odpowiedzialności nasze Panie losują pary – czyli które dzieci będą to
Czytaj więcej
DNI TYGODNIA
DNI TYGODNIA
Dzień tygodnia ma przypisany swój kolor (poniedziałek – czerwony/wtorek – niebi
Czytaj więcej
KALENDARZ URODZIN i OŚ CZASU
KALENDARZ URODZIN i OŚ CZASU
Wizualizuje on pory roku oraz poszczególne miesiące. Tym sposobem dzieci mają możliwość
Czytaj więcej
NASZE ZASADY
NASZE ZASADY
Organizacja naszej wspólnej pracy jest dla nas dość jasna. Na naszych drzwiach widnieją za
Czytaj więcej
PLAN DNIA
PLAN DNIA
Każdego ranka wraz z dziećmi omawiamy zbiór ilustracji. Dyżurny „Strażnik planu dni
Czytaj więcej
TABLICA ZADAŃ
TABLICA ZADAŃ
Grupy starsze: Grupa 3 – zielona „Ważki” i Grupa 4 – żółta &bdqu
Czytaj więcej
PRACE PLASTYCZNE wg podanej instrukcji
PRACE PLASTYCZNE wg podanej instrukcji
Staramy się by każda praca miała indywidualne cechy twórcy, rozwijajmy w małych artystach
Czytaj więcej
GALERIA RODZINY
GALERIA RODZINY
Pomaga dziecku w przezwyciężeniu tęsknoty za rodziną. W każdej chwili dziecko może podejść i
Czytaj więcej
MAMO, TATO ZOBACZ JAK MI MINĄŁ DZIEŃ!
MAMO, TATO ZOBACZ JAK MI MINĄŁ DZIEŃ!
W roku szkolnym 2020/2021, w związku z obowiązującym stanem epidemii w naszym kraju został utrud
Czytaj więcej
Data dodania: 2019-07-27 12:29:12
Data edycji: 2021-11-11 22:22:03
Ilość wyświetleń: 3125

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook