PRZERWA w funkcjonowaniu przedszkola - WAKACJE - 01- 31 sierpnia 2021 roku

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Programy i projekty

Programy i projekty

Kierunek roku 2020 - 2021

„Zapytaj trzech, zanim zapytasz mnie.” Kształtowanie u dzieci motywacji, samodzielnej refleksji oraz rozwiązywania problemów w zespole.

 

Realizacja treści zajęć edukacyjnych zgodna jest z  Program wychowania przedszkolnego - Zbieram, poszukuję, badam -  Dorota Dziamska, Marzena Buchnat - Nowa Era Sp. z o. o. 2017 (opracowanego zgodnie z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego - (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U. z 2017 Poz. 356)

 

Jest to unikalny programem wychowania przedszkolnego, skierowany do nauczycieli, którzy są otwarci na nowe wyzwania i są gotowi rozwijać się równie dynamicznie jak ich podopieczni. Autorki traktują rozwój holistycznie, czyli jako proces przebiegający harmonijnie we wszystkich czterech obszarach rozwojowych. Rolą nauczyciela w tym procesie jest wykorzystywanie spontanicznego zaangażowania dziecka i elastyczne kształtowanie optymalnego pola doświadczeń.

 

Autorki porządkują wszystkie cztery obszary rozwojowe: poznawczy, fizyczny (fizjologia, mała i duża motoryka), społeczny (dziecko, dziecko–dorosły, dziecko–grupa) i emocjonalny (emocje, uczucia, duchowość), ujmując je w koło holizmu.

 

Główne założenia pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2020/2021

  • Wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących i metody indywidualnej pracy uczniów (koncepcja Planu Daltońskiego);
  • Kształtowanie u dzieci motywacji, samodzielnej refleksji oraz rozwiązywania problemów w zespole
  • Stwarzanie dziecku warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i przedszkola, oraz poza nim;
  • Realizacja projektów opracowanych przez zespół pedagogiczny oraz wprowadzanie elementów nowatorskich metod pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: III. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; IV. Kompetencji cyfrowej oraz V. Kompetencje osobiste z zakresu, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej stosuje się koncepcję Pedagogiki planu daltońskiego. (https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/filozofia-przedszkola,26,pl)

 

Całość pracy edukacyjnej została podzielona na dwa maduły edukacyjne:

  • MODUŁ EDUKACYJNY: Rozumiem świat, zjawiska i rzeczy.
  • MODUŁ EDUKACYJNY: Akceptuję, toleruję, wspieram.

 

Realizowane w nich treści są elastycznie dostosowane do Koncepcji Pracy Przedszkola, Planu Pracy i kierunku przyjętego na dany rok szkolny, pór roku, dni szczególnych, imprez i uroczystości przedszkolnych, a przede wszystkim indywidualnego rozwoju dzieci i poziomu grupy.

 

Nasze sytuacje edukacyjne to przede wszystkim radość ze wspólnej zabawy i dobrze wykonanego zadania.

Data dodania: 2019-07-27 12:31:22
Data edycji: 2020-08-23 10:32:29
Ilość wyświetleń: 1783

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook