Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Programy i projekty

Kierunek roku 2019 - 2020

"Tworzę, działam, odkrywam" - Wspieranie kreatywności dzieci poprzez rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

 

Realizacja treści zajęć edukacyjnych zgodna jest z  Program wychowania przedszkolnego - Zbieram, poszukuję, badam -  Dorota Dziamska, Marzena Buchnat - Nowa Era Sp. z o. o. 2017 (opracowanego zgodnie z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego - (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U. z 2017 Poz. 356)

 

Jest to unikalny programem wychowania przedszkolnego, skierowany do nauczycieli, którzy są otwarci na nowe wyzwania i są gotowi rozwijać się równie dynamicznie jak ich podopieczni. Autorki traktują rozwój holistycznie, czyli jako proces przebiegający harmonijnie we wszystkich czterech obszarach rozwojowych. Rolą nauczyciela w tym procesie jest wykorzystywanie spontanicznego zaangażowania dziecka i elastyczne kształtowanie optymalnego pola doświadczeń.

 

Autorki porządkują wszystkie cztery obszary rozwojowe: poznawczy, fizyczny (fizjologia, mała i duża motoryka), społeczny (dziecko, dziecko–dorosły, dziecko–grupa) i emocjonalny (emocje, uczucia, duchowość), ujmując je w koło holizmu.

 

Całość pracy edukacyjnej została podzielona na cztery bloki edukacyjne.  Realizowane w nich treści są elastycznie dostosowane do Koncepcji Pracy Przedszkola, Planu Pracy i kierunku przyjętego na dany rok szkolny, pór roku, dni szczególnych, imprez i uroczystości przedszkolnych, a przede wszystkim indywidualnego rozwoju dzieci i poziomu grupy.

 

Nasze sytuacje edukacyjne to przede wszystkim radość ze wspólnej zabawy i dobrze wykonanego zadania.

Data dodania: 2019-07-27 12:31:22
Data edycji: 2019-10-11 21:15:18
Ilość wyświetleń: 1101

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook