Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RADA DZIECIĘCA

RADA DZIECIĘCA

WYBORY RADY DZIECIĘCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - 18.10.2020r.

 

RADA DZIECIĘCA – PRZEDSZKOLE NR 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

 

W skład Rady Dziecięcej wchodzi sześciu członków:

 • dwóch członków z Grupy 4 - niebieskiej  „Motylki” (6-latki):
 • dwóch członków z Grupy 3  - żółtej „Bączki” (5 - latki):
 • jeden członek z Grupy 2  - zielonej „Ważki” (4 - latki):

 

Pełnione funkcje w Radzie Dziecięcej:

 • przewodniczący (lider);
 • wiceprzewodniczący;
 • członkowie;

 

Koordynatorem Rady Dziecięcej jest nauczyciel Przedszkola nr 43 „Kolorowe” – Karolina Botuszan.

Do zadań koordynatora należy:

 • organizacja wyborów do Rady Dziecięcej;
 • sprawowanie opieki nad radą;
 • organizacja spotkań, ustalenie częstotliwości spotkań;
 • tworzenie regulaminu ogólnego funkcjonowania Rady Dziecięcej;
 • tworzenie sprawozdań ze spotkań Rady Dziecięcej;
 • ustalenie zakresu obowiązków rady;
 • współpraca z radą pedagogiczną, dyrektorem przedszkola – przekazywanie wiadomości.

Grupy przedszkolne poprzez wybory demokratyczne wybierają przedstawicieli swoich grup, którzy wchodzą w skład Rady Dziecięcej. Celem funkcjonowania Rady Dziecięcej w przedszkolu jest rozwijanie samorządności wśród dzieci. Rada Dziecięca przedstawia swoje opinie i propozycje dotyczące spraw związanych z przedszkolem. Reprezentuje społeczność przedszkola w spotkaniach publicznych. Wpływa na funkcjonowanie przedszkola oraz na podniesienie jakości pracy. Uczy współpracy między członkami.

 

Zakres obowiązków Rady Dziecięcej:

 1. Reprezentowanie przedszkola w imprezach okolicznościowych, konkursach, spotkaniach społecznych;
 2. Udział w akcjach charytatywnych, koordynowanie ich;
 3. Dbanie o ład i porządek w przedszkolu;
 4. Wykonywanie prac na rzecz przedszkola;
 5. Podejmowanie decyzji związanych z przedszkolem;
 6. Proponowanie zmian i pomysłów dotyczących funkcjonowania przedszkola.

 

Regulamin Rady Dziecięcej:

 1. W skład Rady Dziecięcej wchodzi 6 członków wybieranych poprzez wybory demokratyczne. Członkowie wybierają między sobą przewodniczącego i wice-przewodniczącego.
 2. Rada Dziecięca wybierana jest na początku roku przedszkolnego.
 3. Każdy członek rady musi złożyć przysięgę.
 4. Spotkania Rady Dziecięcej odbywają się co drugi miesiąc lub jeśli jest taka potrzeba zostaje zwołane natychmiastowe posiedzenie.
 5. Rada Dziecięca spotyka się w sali obrad.
 6. Rada Dziecięca na czas spotkań oraz podczas reprezentacji przedszkola ubiera odpowiedni strój tj. kolorowe koszulki.
 7. Propozycje Rady Dziecięcej zostają zatwierdzone poprzez głosowanie – większością głosów.

Przysięga:

Ja ……, należący/a do społeczności Przedszkola nr 43”Kolorowe” we Wrocławiu ślubuję dbać o dobro mojego przedszkola oraz godnie je reprezentować w uroczystościach oraz spotkaniach społecznych.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Pierwsze posiedzenie Rady Dziecięcej: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/posiedzenie-rady-dzieciecej,223,pl

Spotkanie z Prezydentem Wrocławia: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/gr-1-4-wazne-spotkanie,237,pl

Kartki świąteczne: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/rada-dziecieca-kartki-swiateczne,262,pl

Zaproszenia dla Babci i Dziadka: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/rada-dziecieca-zaproszenia-dla-babci-i-dziadka,270,pl

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2020-09-13 14:42:37
Ilość wyświetleń: 397

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook