Rok szkolny 2021/2022 - PRZERWA WAKACYJNA w funkcjonowaniu przedszkola - 01- 31 sierpnia 2022 roku

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Piękna Nasza Polska Cała -

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  - Piękna Nasza Polska Cała -

W tym roku przystąpiliśmy do Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Piękna Nasza Polska Cała - 

Termin realizacji:
Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku

 

 

Główne założenia i cele :

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia,
  • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

Treści projektu realizuję wszystkie grupy. 

Data dodania: 2021-09-07 04:01:53
Data edycji: 2021-09-08 23:09:59
Ilość wyświetleń: 43

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook